Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

leden 2021
březen 2021
duben 2021
červen 2021

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.