Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

poradna fu

Členským NNO nabízíme bezplatné poradenství v oblasti účetnictví a práva. 
Pomáháme neziskovkám růst.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.