Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

účetní poradna úvodní obrázek


Bezplatné poradenství poskytujeme členským organizacím KOUS Vysočina. 

Kontaktujte přímo koordinátorku, která zprostředkuje komunikaci. 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.