Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina


partneri 2021

Činnost KOUS Vysočina by nebyla možná bez dlouhodobé podpory našich partnerů, donátorů, podporovatelů a dobrovolníků.
Děkujeme!

evropska unie kraj vysocina
tech soup kkk
 m soft  arstpect
logo chcipomoct  

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.