Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Členy výkonné rady nominují ze svých řad jednotlivé oborové sekce spolku.
Valná hromada je pak jmenuje do funkce. Volební období je tříleté.
Současní členové výkonné rady byli jmenováni členy výkonné rady od 17. 11. 2020. Jejich volební období končí dnem 16. 11. 2023.

Členové výkonné rady KOUS Vysočina, z. s.

sekce ekologie a životního prostředí

Jan Petr Nekovář - předseda
Onsendo, z. s.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

sekce kultury, umění a památek

Michaela Kešnerová - členka
Příležitostný rozruch, z. s.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

sekce vzdělávání, poradenství a občanské aktivity

 

 

sekce sportu a volného času 

Mgr. Jan Švaříček - člen
TJ Sokol Moravské Budějovice, z. s.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Jan Burda - člen
RDMKV
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

sekce zdravotně sociální
Mgr. Hana Chloupková - místopředsedkyně
Občanská poradna Třebíč, z. s.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

sekce organizací seniorů a osob zdravotně postižených
Petra Štrausová - členka
ROSKA Havlíčkům Brod, z. p. s.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jana Růžičková - členka
ZO SPCCH Moravské Budějovice, z. s.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.