Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

vr 2018


Členové výkonné rady KOUS Vysočina, z. s.

Jan Petr Nekovář - předseda
Onsendo, z. s.

Ing. Dana Fiedlerová - členka
F POINT, z. s.

Michaela Kešnerová - členka
Příležitostný rozruch, z. s.

Mgr. Hana Chloupková - členka
Občanská poradna Třebíč, z. s.

Jana Růžičková - členka
ZO SPCCH Moravské Budějovice, z. s.

Ing. Jana Kotoučková - členka
Ekoinfocentrum, z. s.

Mgr. Hana Veronika Konvalinková - místopředsedkyně
Spolek Javořice

Bc. Jan Burda - člen
RDMKV

Mgr. Jan Švaříček - člen
TJ Sokol Moravské Budějovice, z. s.

Bc. Karel Vondráček - člen
Střed, z. ú.

Petra Štrausová - členka
ROSKA Havlíčkům Brod, z. p. s.
Zdena Posekaná - členka
Spolek Hořepnicko

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.