Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina


Výkonná rada hlavní strana


Členové výkonné rady KOUS Vysočina, z. s.

Ing. Zuzana Pěchotová - předsedkyně
ŽIVOT 99 - Jihlava, z. ú.

Ing. Dana Fiedlerová - místopředsedkyně
F POINT

Mgr. Marcela Křivánková - členka
SVOŠS Jihlava, o.p.s.

Mgr. Hana Chloupková - místopředsedkyně
Občanská poradna Třebíč, z. s.

Jana Růžičková - členka
ZO SPCCH Moravské Budějovice, z. s.

Ing. Jana Kotoučková - členka
Ekoinfocentrum, z. s.

Mgr. Hana Veronika Konvalinková - členka
Spolek Javořice

Bc. Jan Burda - člen
RDMKV

Mgr. Jan Švaříček - člen
TJ Sokol Moravské Budějovice, z. s.

Bc. Karel Vondráček - místopředseda
Střed, z. ú.

Bc. Iva Strnadová - členka
NOvoříšský KUlturní Spolek

 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.