Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

clenska zakladna

K 31. 12. 2019 měl KOUS Vysočina 160 členů. Každým měsícem přibývají nové organizace.
Členské organizace jsou srduženy v sekcích: 
ekologie a životní prostředí
kultura, umění, památky
vzdělávání, poradenství a občanské aktivity
sociálně zdravotní
volný čas dětí a mládeže, rekreace, sport, tělovýchova
organizace seniorů a zdravotně postižených

Seznamte se s členy KOUS Vysočina.

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.