Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

clenska zakladna

K 31. 12. 2020 měl KOUS Vysočina 148 členů. Každým měsícem přibývají nové organizace.
Členské organizace jsou sdruženy v sekcích: 
- ekologie a životní prostředí
- kultura, umění, památky
- vzdělávání, poradenství a občanské aktivity
- sociálně zdravotní
- sport a volný čas
- organizace seniorů a osob zdravotně postižených

Seznamte se s členy KOUS Vysočina.

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.