Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Základní dokumenty hlavní strana

Transparentnost, přístupnost nebo veřejná kontrola… to pro nás nejsou pouze moderní a líbivá slova. Na tomto místě vám nabídneme stanovy i zprávy dozorčí rady.

 

 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.