Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina


UF clenstvi

Potřebujete poradit, hledáte partnery pro váš projekt či chcete získat finanční podporu na akci? Rádi se vzděláváte? Pátráte po důležitých informacích pro neziskovky? Chcete si inspirovat ostatními?

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli „ano“, doporučujeme vám, stát se členy KOUS Vysočina, z. s. K tomu stačí vyplnit a odeslat on-line přihlášku.

Jaké výhody na vás čekají? Třeba Malé granty neboli finanční dotace vašich projektů, vzdělávání se slevou nebo zdarma, propagace vaší činnosti a vámi pořádaných akcí, informační servis pro neziskovky, poradenství a mnoho dalšího.

A co povinnosti? Není jich moc. Zaplatit roční členský příspěvek (dobrovolnické NNO: 200,- Kč/rok, malé NNO do 10 zaměstnanců: 500,- Kč/rok, velké NNO nad 10 zaměstnanců: 1000,- Kč/rok) a sdělit nám vaše kontaktní údaje (adresa sídla, telefon, mail, změna statutárního zástupce atd.)

Připojte se k více než 160 neziskovkám na Vysočině a staňte se součástí rodiny KOUS Vysočina, z. s.

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.