Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

poslani 2021

Vítejte v KOUSu!

KOUS Vysočina z. s., neboli Koordinační uskupení neziskovek na Vysočině zastřešuje nestátní neziskové organizace v Kraji Vysočina. Členským organizacím poskytuje poradenství, vzdělávání a informační servis. 

Nestátní neziskové organizace jsou nedílnou součástí občanské společnosti. Prosazování společenských, sociálních, kulturních či ekologických zájmů tvoří jeden ze základních pilířů demokracie.

Ochrana a rozvoj těchto zájmů představuje jedno z nejdůležitějších poslání KOUSu Vysočina.
Pomáháme vytvářet prostor pro nejrůznější společensky prospěšné aktivity, zastřešujeme a koordinujeme spolupráci mezi neziskovkami v kraji. Spolupracujeme, sdílíme zkušenosti, vzděláváme se a společně rosteme.

Přidejte se k nám!

 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.