Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Poslání úvodní obrázek

KOUS Vysočina z. s. neboli Koordinační uskupení neziskovek na Vysočině pečuje o neziskové organizace v Kraji Vysočina. Zajišťujeme jim právní servis, poradnu, vzdělávání, komunikaci s úřady či grantovou pomoc. 

Přestože první neziskovky začaly svou činnost koordinovat už v roce 1996, tak až v roce 2008 vzniklo na Vysočině samostatné Koordinační uskupení neziskových organizací, kterému nikdo neřekne jinak, než KOUS.

Vítejte v KOUSU. Nabízíme vám informační, vzdělávací a právní servis. Budeme za vás bojovat, budeme s vámi žít, pracovat a růst.

Jsme KOUS Vysočina. Přidejte se k nám!

Neziskové organizace jsou nedílnou součástí občanské společnosti. Prosazování společenských, sociálních, kulturních či ekologických zájmů tvoří jeden ze základních pilířů demokracie.

Ochrana a rozvoj těchto zájmů představuje jedny z nejdůležitějších poslání KOUS Vysočina. Napomáháme veřejné aktivitě občanů, vytváříme prostor pro společné zájmy, podporujeme principy spoluodpovědnosti a solidarity.

Byli jsme, jsme a vždy budeme vašimi partnery na Vysočině.

 

Burza filantropie 4

Druhý ročník Burzy filantropie proběhl ve středu 13. června v sídle Kraje Vysočina. Celkem 180 000 korun bylo rozděleno mezi šest projektů neziskových organizací z Jihlavska. Donátory při prezentacích zaujaly projekty organizace ŽIVOT 99 Jihlava, Centra pro rodinu Vysočina, telčského Sdílení, nebo Oblastní charity Jihlava.

Vice...

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.