Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Malé granty hlavní strana

Výzva Pomáháme Vysočině - KULTURA 2022 se blíží k poslednímu termínu podání žádostí a to 21. 3. 2022

 

Aktuálně

Pro členské organizace KOUS Vysočina jsme otevřeli grantovou výzvu POMÁHÁME VYSOČINĚ - KULTURA 2022.

Maximální výše podpory na jeden projekt je 5 tisíc korun. Alokovaná částka je 50.000,-Kč. 

Projektová žádost a podmínky jsou velmi jednoduché a dosažitelné i pro ty nejmenší dobrovolnické spolky. 

Oprávněnými žadateli jsou členské organizace KOUS Vysočina, z. s., které mají uhrazené členské příspěvky za rok 2021 a 2022.

Příjem žádostí do 21. 3. 2022.

Výzvu i žádost naleznete zde: www.neziskon.net

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.