Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Malé granty hlavní strana

Je jaro, pandemie snad trochu polevuje, příroda ožívá a ukazuje místa, která potřebují tu osadit zelení, tu nějakou tu údržbu, nebo opravu. 
Nebo chcete vytáhnout pár dětí od počítačů a udělat pro ně vzdělávací seminář, nebo poznávací hru v přírodě? I na to je vhodná naše grantová výzva. 
Až do 31.3. přijímáme vaše žádosti. Uznatelné náklady a realizace akcí v termínu od 9.3. do 31.8. 2021. 
Grantovou výzvu KOUS Vysočina podpořila Nadace ČEZ.

 

Aktuálně

Pro členské organizace KOUS Vysočina otevíráme grantovou výzvu POMÁHÁME VYSOČINĚ - PŘÍRODA 2021.

Projekty mohou být zaměřeny na přímou práci v přírodě, údržbu studánek, stromořadí, výsadbu zeleně či opravu drobných staveb v krajině. O podporu ale mohou žádat také projekty, jejichž cílem je vzdělávání, osvěta spojená s ochranou klimatu, nebo životního prostředí. Maximální výše podpory na jeden projekt je 5 tisíc korun.

Projektová žádost a podmínky jsou velmi jednoduché a dosažitelné i pro ty nejmenší dobrovolnické spolky. 

Oprávněnými žadateli jsou členské organizace KOUS Vysočina, z. s., které mají uhrazené členské příspěvky za rok 2020 a 2021.

Grantová výzva POMÁHÁME VYSOČINĚ - PŘÍRODA 2021 je podpořena Nadací ČEZ.

Příjem žádostí do 31. 3. 2021.

Podmínky grantové výzvy ZDE.

Žádost o grant ZDE.

Závěrečná zpráva ZDE.

Smlouva s podpořenou NNO ZDE.

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.