Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

KOUSek po KOUSku hlavní strana

Projekt KOUSek po KOUSku k profesionalizaci je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem. Zaměřuje se na zvyšování profesionality, organizačního řízení a posilování postavení neziskovek a KOUS Vysočina z.s. v Kraji Vysočina.
Díky vzdělávání, poradenství a metodické podpoře zvyšujeme profesionalitu a spolupráci členských organizací, zvláště v oblasti sociálního začleňování.
Naplňování aktivit projektu probíhalo od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018.

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.