Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

v adfs sdjkf j jn flmasdn fsdlman sdfln fmsdfm.sdn fasdnf s.mf nsad.mf nsd.f .m fasd.mf sd.m sd.mf sd.jkf sad.m fsdkjf s.dmf sdm.,f jMNDF M,.N F.DMSNF M.s SLJN VFSDMV DFJVfv kb sdkb sdfůb.k

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.