Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

jarmark

Zprávy o činnosti a výroční zprávy informují o stavu hospodaření a aktivitách KOUS Vysočina
v uplynulých letech. Rádi zodpovíme vaše případné dotazy k činnosti spolku.

Stručné informace o činnosti:

     infografika 2017 fm     infografika 2018 fm     infografika 2019 fm     infografika 2020 fm

Zprávy o činnosti:

2017

2018

2019

 

 2021

 2022

 

 

 

 

 

 

 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.