Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Výroční zpráva hlavní strana

KOUS Vysočina je zastřešující organizací pro nestátní neziskové organizace v Kraji Vysočina. Předkládáme výroční zprávy, které vás pravidelně informují o stavu hospodaření, aktivitách, vizích a cílech KOUS Vysočina.

 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.