Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Název projektu:
KOUSek po KOUSku k profesionalizaci

Anotace projektu: 
KOUS Vysočina, z. s. je jedinou všeoborovou zastřešující organizací NNO v Kraji Vysočina.
Cílem projektu je pomoci této organizaci zvýšit profesionalitu a organizační řízení a posílit její postavení v Kraji Vysočina a to pomocí těchto aktivit:
KA 1 - Posílení kapacity KOUS Vysočina
KA 2 - Posílení spolupráce členských NNO
KA 3 - Vzdělávání pracovníků členských NNO
KA 4 - Metodická podpora a poradenství
KA 5 - Dobrovolnictvím k sociálnímu začleňování

Harmonogram realizace projektu:
Datum zahájení: 1. 10. 2016
Datum ukončení: 30. 9. 2018
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740

 

Logo OPZ barevné

 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.