Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Jak připravit a vést on-line porady a webináře jako profík, webinář
úterý 09 březen 2021, 14:00 - 16:00
Shlédnutí : 156

webinar porady

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.