Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Jak přistoupit k sociálním sítím z pohledu neziskového sektoru, webinář
čtvrtek 11 březen 2021, 15:00 - 16:15
Shlédnutí : 157

webinar site smolnik

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.