Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

27 květen - 02 červen, 2019
27 květen
28 květen
29 květen
30 květen
31 květen
01 červen
02 červen

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.