Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Letem světem
středa 29 květen 2019, 13:00 - 18:30
Shlédnutí : 257

fpoint letem svetem

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.