Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Obnova staré cesty z Hrobské zahrádky do Obrataně
neděle 02 červen 2019, 08:30 - 17:30
Shlédnutí : 238

radovan obnova cesty

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.