Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Školení BOZP je určeno pro vedoucí zaměstnance organizací o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ověření znalostí ve smyslu zákona č. 262/2006Sb ve znění pozdějších předpisů.

Po úspěšném splnění závěrečného testu je vydáno účastníkům osvědčení o absolvování školení platné 3 roky.

Lektor: Jaroslav Kottink

Kdy: úterý 19. února 2019 od 15.00 do 18.00 hodin

Kde: v sídle KOUS Vysočina, Žižkova 98, 4. patro (budova obchodu JYSK).

On-line přihláška zde. Uzávěrka přihlášek je 12. 2. 2019.

Cena semináře: 500 Kč pro členy KOUS Vysočina, 1000 Kč pro nečleny. 

Platební podmínky

Účastnický poplatek uhradíte bankovním převodem na náš účet číslo 2901421645/2010 na základě faktury, kterou Vám pošleme v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Storno podmínky

Vaše přihlášení na kurz se stává závazným okamžikem odeslání přihlášky.
Ze školení se můžete odhlásit zasláním e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Potvrzení o přijetí e-mailu vám bude zasláno bez zbytečného odkladu. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději deset kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. Poplatek vám bude vrácen v plné výši. Zrušíte-li svou účast na kurzu později než deset kalendářních dnů před jeho konáním, případně se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.
Pokud se kurzu nemůžete zúčastnit, máte možnost poslat za sebe náhradníka.

Seminář se uskuteční pouze v případě dostatečného počtu účastníků.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veškeré nakládání s osobními údaji uživatelů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Uživatel svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely činnosti provozovatele těchto stránek, tj. KOUS Vysočina, z. s. 

Pozvánka na školení BOZP

Školení BOZP je určeno pro vedoucí zaměstnance organizací o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ověření znalostí ve smyslu zákona č. 262/2006Sb ve znění pozdějších předpisů.

Číst dál...

Pozvánka na seminář

Zveme vás na seminář s Ing. Miroslavou Nebuželskou.

Číst dál...

Pozvánka na seminář

Nenechte si ujít seminář aromaterapie s Karlem Hadkem.

Číst dál...

Pozvánka na seminář

Zveme vás na seminář Účetnictví a daně NNO pro rok 2018, novinky pro rok 2019. 

Číst dál...

Pozvánka na seminář

Víte jak na fundraising? Víte jak pečovat o dárce? Ne? Pak je tu pro vás náš seminář.

Číst dál...

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.