Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

ČT poskytuje bezplatně neziskovým organizacím a projektům prostor

pro vysílání jejich spotů, a to na základě zaslané žádosti. Jako veřejnoprávní instituce je zodpovědná za důkladné posouzení nejenom předložených projektů, ale i správného a průhledného fungování žádajících organizací.

Každá žádost o vysílání spotové kampaně, která má být zařazena do hodnoticího procesu, musí splnit tyto základní podmínky:

 • statut předkladatele jako neziskové organizace fungující minimálně 2 roky (žadatel dokládá výpisem z registru a statutem)
 • prokazatelné transparentní hospodaření organizace (žadatel dokládá výroční finanční zprávou, auditem)
 • doručení kompletní žádosti v řádném termínu.

Všechny žádosti procházejí třístupňovým systémem schvalování. Konečné rozhodnutí o schválení nebo odmítnutí žádosti a přidělení konkrétní kategorie (rozsahu) kampaně vydává komise složená z generálního ředitele České televize, ředitele Vnějších vztahů ČT, vedoucí Komunikace a vnějších vztahů ČT a dvou odborných externích hodnotitelů.

Česká televize každou žádost posuzuje a prověřuje především z těchto hledisek:

 • celospolečenská naléhavost a závažnost tématu,
 • personální, organizační a finanční zajištění projektu,
  (žadatel dokládá informací o personálním, organizačním a finančním zajištění projektu)
 • kvalita zpracování kampaně projektu a aktivní komunikace projektu/organizace v uplynulém roce
  (žadatel dokládá: mediaplán kampaně; spot, storyboard či scénář spotu určeného k vysílání v České televizi; a přehled mediálních výstupů a komunikačních a marketingových aktivit organizace v uplynulých 12 měsících)
 • způsob využití získaných finančních prostředků, pokud jde o fundraisingovou kampaň,
  (z řad nadací a nadačních fondů budou upřednostněni žadatelé, u kterých je méně než 30 procent rozpočtu organizace věnováno na provoz organizace)
 • míra předpokládatelného dopadu a edukativnosti spotu, pokud jde o osvětovou kampaň,
  (žadatel může doložit informacemi k již uskutečněným projektům či jinými nezávislými i vlastními analýzami či jinými podklady)
 • soulad tématu/projektu s programovými a společenskými aktivitami a aktuální strategií České televize.

Žádosti se přijímají a projednávají v předem stanovených termínech. O rozhodnutí komise České televize jsou následně organizace informovány v co nejkratší době.

Termíny uzávěrek pro přijetí žádostí:

 • 30.6.2020 (pro kampaně se začátkem vysílání v období 1.1. – 30.3.2021)
 • 30.9.2020 (pro kampaně se začátkem vysílání v období 1.4. – 30.6.2021)
 • 31.12.2020 (pro kampaně se začátkem vysílání v období 1.7. – 30.9.2021)
 • 31.3.2021 (pro kampaně se začátkem vysílání v období 1.10. – 31.12.2021)

Spot si vyrábí a dodává pořadatel na vlastní náklady dle technických a obsahových kritérií. Stopáž spotu je maximálně 20 vteřin.

V případě dotazů k žádostem o charitativní a spotové kampaně se žadatelé mohou obracet na koordinátorku charitativních aktivit.

Žádost a technické podmínky ke stažení zde.

Strategie spolupráce veřejné správy s NNO 2021 - 2030

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zpracoval klíčový dokument pro spolupráci veřejné správy s neziskovým sektorem.

Číst dál...

Legislativní novinky pro rok 2021 z ekonomického pohledu

Pro účetní v NNO sepsala ing. M. Nebuželská.

Číst dál...

Rukověť zdánlivě bezmocných

Jak naplánovat advokační kampaň.

Číst dál...

Založení spolku

Chcete založit nový spolek a nevíte, jak na to? Frank Bold Vám chce pomoci s koordinací činnosti, proto spustil novou vylepšenou verzi

Číst dál...

Jak žádat o spoty v České televizi

ČT poskytuje bezplatně neziskovým organizacím a projektům prostor

Číst dál...

Celorepubliková Mapa pečovatelských služeb

Od konce března je k dispozici starostům všech obcí v ČR i široké veřejnosti

Číst dál...

Strategie spolupráce veřejné správy s NNO 2021 - 2030

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace zpracoval klíčový dokument pro spolupráci veřejné správy s neziskovým sektorem.

Číst dál...

Legislativní novinky pro rok 2021 z ekonomického pohledu

Pro účetní v NNO sepsala ing. M. Nebuželská.

Číst dál...

Rukověť zdánlivě bezmocných

Jak naplánovat advokační kampaň.

Číst dál...

Založení spolku

Chcete založit nový spolek a nevíte, jak na to? Frank Bold Vám chce pomoci s koordinací činnosti, proto spustil novou vylepšenou verzi

Číst dál...

Jak žádat o spoty v České televizi

ČT poskytuje bezplatně neziskovým organizacím a projektům prostor

Číst dál...

Celorepubliková Mapa pečovatelských služeb

Od konce března je k dispozici starostům všech obcí v ČR i široké veřejnosti

Číst dál...

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.