Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Počínaje zdaňovacím obdobím 2018 umožňuje zákon o daních z příjmů zaměstnavateli poskytnout svým zaměstnancům benefit ve formě nepeněžního příspěvku na knihy.

U zaměstnavatele je nákup knih nedaňovým nákladem, u zaměstnance se jedná o příjem ze závislé činnosti osvobozený od daně z příjmů fyzických osob a tím i od odvodů sociálního a zdravotního pojistného. Výše příspěvku není nijak limitována, stejně tak jako zákon neomezuje tématické zaměření knížek. Příspěvek je přípustný na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti. Benefit se nevztahuje na knihy, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy, na noviny, časopisy, elektronické knihy, případně jiný sortiment prodávaný v knihkupectví (dárkové předměty, společenské hry, CD/DVD).

Podmínky pro poskytnutí příspěvku, který je na straně zaměstnance osvobozený, jsou obdobné jako např. u příspěvků na sportovní akce (permanentky do fitnescentra). Musí se jednat o nepeněžní příspěvek, to znamená, že není možné částku přímo vyplatit zaměstnanci. Finanční správa upozorňuje, že není přípustné ani proplacení přineseného paragonu za knihy, které si zaměstnanec sám zakoupil.

Aby bylo zachováno osvobození na straně zaměstnance, je možné knihy pořídit těmito způsoby:

  • zaměstnavatel poskytne zaměstnanci poukázky do knihkupectví (tištěné či elektronické), za které zaměstnanec zakoupí knihy;
  • zaměstnanci si knihy vyberou z katalogu, v internetové obchodě apod., zaměstnavatel knihy zakoupí a předá je zaměstnancům, přičemž faktura bude vystavena na zaměstnavatele.

Tím, kdo musí při kontrole správce daně prokázat, že byly splněny podmínky pro osvobození, je zaměstnavatel.

Společnosti vydávající volnočasové poukázky, kterými bylo možné dosud platit ve sportovních a kulturních zařízeních, na novinku rychle zareagovaly a jejich poukázky (tzv. flexipasy) je možné uplatnit také u vybraných knihkupců.

Markéta Třebínová, 22HLAV

 

Tento článek je přejat z webu 22HLAV a  vyjadřuje názor autorky, nejde o právně závazný dokument.

Rukověť zdánlivě bezmocných

Jak naplánovat advokační kampaň.

Číst dál...

Založení spolku

Chcete založit nový spolek a nevíte, jak na to? Frank Bold Vám chce pomoci s koordinací činnosti, proto spustil novou vylepšenou verzi

Číst dál...

Jak žádat o spoty v České televizi

ČT poskytuje bezplatně neziskovým organizacím a projektům prostor

Číst dál...

Celorepubliková Mapa pečovatelských služeb

Od konce března je k dispozici starostům všech obcí v ČR i široké veřejnosti

Číst dál...

Síť občanských poraden v ČR

Potřebujete odbornou pomoc a nevíte si rady? Pak se obraťte na nejbližší Občanskou poradnu. 

Číst dál...

Knihy jako benefit pro zaměstnance

Počínaje zdaňovacím obdobím 2018 umožňuje zákon o daních z příjmů zaměstnavateli poskytnout svým zaměstnancům benefit ve formě nepeněžního příspěvku na knihy.

Číst dál...

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.