Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kambala – dobrovolnické centrum plánuje během září realizovat zajímavé aktivity pro veřejnost a školy na podporu dobrovolnictví.

První připravovaná akce s názvem DOBRODEN proběhne ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou v rámci projektu Aktivně pro Žďár v úterý 8. 9. 2020 od 16.00 hodin v Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Pro účastníky bude připravena především beseda o dobrovolnictví a následně doprovodný program, kdy si účastníci budou moci vyzkoušet si gerontooblek, který simuluje situaci starého člověka, poslechnout příjemnou hudbu a využít čas k osobnímu kontaktu s koordinátorkou dobrovolníků nebo k drobnému občerstvení. 

Proč by lidé měli dobrovolně pomáhat? 

“Na charitních webových stránkách máme uvedeny tři hlavní důvody. Tím prvním je, že lidé mohou mít dobrý pocit, že mohou ve svém okolí něco ovlivnit, zlepšit. Druhým to, že dobré skutky dělají radost ostatním. A do třetice neméně podstatným důvodem je to, že dobrovolníci mohou získat cennou praxi před vstupem na vysokou školu či do zaměstnání“, sdělila Mgr. Michaela Kuchtová, koordinátorka dobrovolníků dobrovolnického centra Kambala, které spadá pod žďárskou Charitu.

Jaké dobrovolníky Charita hledá? „V současné době potřebujeme nejen stálé dobrovolníky pro naše služby, pomáhající pravidelně při chodu zařízení či volnočasových aktivitách, ale i ochotné lidi, kteří nám pomohou občas při akcích pro veřejnost v podobě Dne Žďáru, při sbírkách jako Koláč pro hospic, Potravinová sbírka, Tříkrálová sbírka nebo s technickým zajištěním akcí. Nyní mluvím o tzv. jednorázových dobrovolnících, které během roku oslovujeme se žádostí o pomoc, a jsou pro nás velmi důležití,“ vysvětluje Michaela Kuchtová.

V současné době dobrovolnické centrum Kambala akutně hledá dobrovolníky, a to muže starší 15 let, kteří by občas vypomohli dle domluvy při technickém zajištění akcí či aktivit, např. stavění stanů, drobné opravy na zařízení, pomoc ve skladu s přemísťováním materiálu.

Více informací naleznou zájemci na www.zdar.charita.ch, nebo na FB stránkách @KambalaDC či telefonicky na č. 777 755 444.

dobroden

Podcast - Dobrovolnictví je cool

Logo FINAL dobrovolnictvi supportedbyKOUS mini

Číst dál...

Dobrovolnictví v Kraji Vysočina 2022

Logo FINAL dobrovolnictvi supportedbyKOUS mini                 

Číst dál...

Dobrovolnictví spojuje

Krajská konference Dobrovolnictví spojuje proběhla 26. října 2021. 

Číst dál...

Dobrovolnictví jako součást života na Vysočině

Krajská konference proběhla 22. října 2020 v on-line prostředí.

Číst dál...

Dobrovolnictví jako součást života na Vysočině

Online konference věnovaná dobrovolníkům a jejich činnosti na Vysočině.

Číst dál...

Dobroden ve Žďáru nad Sázavou

Kambala – dobrovolnické centrum plánuje během září realizovat zajímavé aktivity pro veřejnost a školy na podporu dobrovolnictví.

Číst dál...

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.