Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Otevřená zahrada v Třebíči
úterý 24 srpen 2021, 15:00
Shlédnutí : 80

centrum ruth

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.