Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Pro členské organizace KOUS Vysočina otevíráme grantovou výzvu

POMÁHÁME VYSOČINĚ - PŘÍRODA 2021.
Projekty mohou být zaměřeny na přímou práci v přírodě, údržbu studánek, stromořadí, výsadbu zeleně či opravu drobných staveb v krajině. O podporu ale mohou žádat také projekty, jejichž cílem je vzdělávání, osvěta spojená s ochranou klimatu, nebo životního prostředí. Maximální výše podpory na jeden projekt je 5 tisíc korun.
Projektová žádost a podmínky jsou velmi jednoduché a dosažitelné i pro ty nejmenší dobrovolnické spolky. 

Oprávněnými žadateli jsou členské organizace KOUS Vysočina, z. s., které mají uhrazené členské příspěvky za rok 2020 a 2021.

Grantová výzva POMÁHÁME VYSOČINĚ - PŘÍRODA 2021 je podpořena Nadací ČEZ.

Příjem žádostí do 31. 3. 2021.

Podmínky grantové výzvy ZDE.

Žádost o grant ZDE.

Závěrečná zpráva ZDE.

Smlouva s podpořenou NNO ZDE.

vyhlaseni grantove vyzvy

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.