Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Informace granty dotace úvodní obrázek

Kde je možné žádat:

FOND VYSOČINY - DOTAČNÍ PROGRAMY KRAJE VYSOČINA 

Veškeré podrobnosti o vyhlášených programech naleznete na webu Kraje Vysočina zde.

 

Typy na vybrané aktuální výzvy: 

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ
Cesty k integraci - podmínky naleznete zde.

PATRON DĚTÍ, Z.Ú.
Mimořádná pomoc rodinám v nouzi v důsledku koronavirové krize - podmínky naleznete zde.
   
NADACE ČEZ
Podpora regionů - podmínky žádosti a další informace naleznete zde.
Oranžové hřiště - informace zde.
 
ACTIVE CITIZENS FUND
Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin. Fond se snaží posilovat občanskou společnost, jeden z pilířů fungující demokracie. Prosazuje otevřenost a toleranci ve společnosti. Podporuje participaci občanů na tvorbě veřejných politik. Je oporou zranitelným a znevýhodněným skupinám při hájení jejich práv. Mění společnost. S odvahou.
Další info  ZDE.
-----------------------

OPERAČNÍ PROGRAMY 2021 - 2027
Přehled programů v období 2021-2027, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) naleznete ZDE.

--------- 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

  • VÝZVY MAS

VÝZVA 047 OPZ

  • Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
  • Platnost do 31. 12. 2021 12:00
  • www.esfcr.cz/vyzva-047-op

 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.