Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Informace granty dotace úvodní obrázek

Kde je možné žádat:

FOND VYSOČINY - DOTAČNÍ PROGRAMY KRAJE VYSOČINA 

Veškeré podrobnosti o vyhlášených programech naleznete na webu Kraje Vysočina zde.
 

OPERAČNÍ PROGRAMY 2014 - 2020

Výzvy jednotlivých operačních programů na období 2014 - 2020.
Aktuální vývoj můžete sledovat zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

OP ZAMĚSTNANOST 2014–2020

Přehled výzev v OPZ naleznete zde www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz. Níže je přehled aktuálních výzev pro rok 2019.

VÝZVA 069 OPZ

 • Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)
 • Platnost do 14. 03. 2019 16:00
 • www.esfcr.cz/vyzva-069-opz

VÝZVA 076 OPZ

VÝZVA 081 OPZ

 • Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu
 • Platnost do 29. 03. 2019 12:00
 • www.esfcr.cz/vyzva-081-opz

VÝZVA 101 OPZ

 • Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu
 • Platnost do 30. 06. 2021 23:59
 • www.esfcr.cz/vyzva-101-opz

VÝZVA 103 OPZ

 • Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze
 • Platnost do 30. 06. 2021 23:59
 • www.esfcr.cz/vyzva-103-opz

VÝZVA 108 OPZ

VÝZVA 129 OPZ

VÝZVY MAS

VÝZVA 047 OPZ

 • Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
 • Platnost do 31. 12. 2021 12:00
 • www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP

www.irop.mmr.cz/cs/

VÝZVA Č. 65 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

VÝZVA Č. 71 DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

VÝZVA Č. 75 DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE II

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

NADACE VODAFONE

Startupový program Laboratoř Nadace Vodafone, který pomáhá realizovat nápady spojující technologie a sociální inovace, vyráží hledat nové projekty do 8 měst. Cílem je najít nadějné týmy s originálními nápady, které získají intenzivní kurz podnikatelských dovedností a deset z nich i 150 000 Kč.

NADACE ČEZ

www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html

 • Oranžové hřiště - Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť.Příjem žádostí 2. 1. - 31. 12. 2019.
 • Podpora regionů - Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR. Příjem žádostí 2. 1. - 31. 12. 2019.
 • Oranžový přechod - Podpora bezbariérových úprav, které umožní tělesně handicapovaným žákům, studentům a pedagogům začlenění do výuky. Příjem žádostí 2. 1. - 31. 3. 2019.
 • Zaměstnanecké granty - Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR. Příjem žádostí 1. 3. - 31. 3. 2019

VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ

CESTY K INTEGRACI

Program Cesty k integraci se odvíjí od původního zaměření Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti, umožnit jim, aby měli srovnatelné životní podmínky s ostatními lidmi. Rozsáhlý program Cesty k integraci byl jedním z prvních programů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

OBYČEJNÝ ŽIVOT

Program Obyčejný život zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby směřující k jejich plnému začlenění do společnosti.

PALIATIVNÍ PÉČE

Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby.

SENIOR

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dlouhodobě poskytuje pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou.

FOND VZDĚLÁNÍ

Fond vzdělání je jedním ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Hlavním partnerem projektu je ČSOB.

NADACE VIA

RYCHLÉ GRANTY

Uzávěrka žádostí je každý první čtvrtek v měsíci. Můžete žádat o grant až 40 000 korun. Jde o program pro aktivní lidi a neziskovky, kteří se chtějí postavit něčemu nekalému, co se děje v jejich okolí (například podezřelé změny územního plánu, podezření z korupce na radnici, riziko zbourání architektonického skvostu apod). Výhodou je, že prostředky obdržíte relativně rychle. Projděte si další informace na stránkách programu.

ŽIVÁ KOMUNITA

Uzávěrka přihlášek je průběžná do vyčerpání financí. Můžete žádat o grant až 80 000 korun. Program je určen pro aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. Cílem programu je zkvalitňování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti. Bližší informace najdete na stránkách programu.

TECHSOUP

TechSoup Česká republika už od roku 2010 nabízí neziskovým a církevním organizacím a veřejným knihovnám získání softwarových i hardwarových darů za administrativní poplatek odpovídající zlomku tržní ceny produktů. Stačí jednoduchá registrace a během několika dnů můžete začít žádat o softwarové dary. Program realizuje sesterská organizace Sdružení Via. Další informace ZDE.

NADACE O2

 

 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.