Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Informace granty dotace úvodní obrázek

Kde je možné žádat:

FOND VYSOČINY - DOTAČNÍ PROGRAMY KRAJE VYSOČINA 

Veškeré podrobnosti o vyhlášených programech naleznete na webu Kraje Vysočina zde.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Antivirus - podpora zaměstnanosti - podmínky naleznete zde.
Termín podání žádosti: průběžná výzva

Aktuální výzvy VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ

Cesty k integraci - podmínky naleznete zde.
Fond pomoci potřebným během epidemie - od 19. října do vyčerpání finančních prostředků ve fondu - podmínky naleznete zde.
 
Aktuální výzva NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE
Vinci se mobilizuje na podporu stran zapojených do boje proti koronaviru - podmínky naleznete zde.
  
PATRON DĚTÍ, Z.Ú.
Mimořádná pomoc rodinám v nouzi v důsledku koronavirové krize - podmínky naleznete zde.
 
NADACE ADRA
Potřebuji pomoc - informace zde.
  
NADACE ČEZ
Podpora regionů - podmínky žádosti a další informace naleznete zde.
Oranžové hřiště - informace zde.
 
NADACE TEREZY MAXOVÉ
Krizový fond pomoci
Informace nalezenete zde.

NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU
Poslání fondu vychází z přesvědčení, že každý člověk je ve své podstatě jedinečný a má zvláštní místo a úlohu ve společnosti. Je proto důležité, aby jej obklopovalo prostředí, ve kterém může své schopnosti rozvíjet. Fond chce napomáhat takové prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka vytvářet. Hovoříme-li o člověku – pak máme na mysli člověka bez ohledu na jeho handicap – ať už fyzický či mentální, barvu pleti či národnostní příslušnost.
Více informací ZDE.
PROJEKTY NADAČNÍHO FONDU
NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI NROS
Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, zaměřený na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do osmnácti let věku žijícím v České republice. Projekt společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Česká televize (ČT).
Individuální projekty Pomozte dětem - více informací ZDE
Termín vyhlášení: 1. listopadu 2020.
-------------------------------
 
OPERAČNÍ PROGRAMY 2014 - 2020

Výzvy jednotlivých operačních programů na období 2014 - 2020.
Aktuální vývoj můžete sledovat zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy.

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

www.opzp.cz 
Aktuální a plánované výzvy v OPŽP pro rok 2020 naleznete ZDE.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

  • VÝZVY MAS

VÝZVA 047 OPZ

  • Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
  • Platnost do 31. 12. 2021 12:00
  • www.esfcr.cz/vyzva-047-op

 

 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.