Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Informace granty dotace úvodní obrázek

Kde je možné žádat:

FOND VYSOČINY - DOTAČNÍ PROGRAMY KRAJE VYSOČINA 

Veškeré podrobnosti o vyhlášených programech naleznete na webu Kraje Vysočina zde.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Výzva č. 2/2020 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
Termín zahájení příjmu žádostí je 1. 6. 2020 a ukončení příjmu žádostí 15. 9. 2020. V případě vyčerpání finanční alokace bude příjem žádostí ukončen dříve.
Další informace naleznete zde.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Antivirus - podpora zaměstnanosti - podmínky naleznete zde.
Termín podání žádosti: průběžná výzva

Budování kapacit pro/romských neziskových organizací, výzva č. 137 OPZ - podmínky naleznete zde.
Termín podání žádosti: 1.- 30. 9. 2020


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19
Žadatelé se mohou o finanční dotaci ucházet na základě Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného datačního řízení Ministerstva zdravotnictví ČR pro rok 2020 a prostřednictvím zde zveřejněných formulářů.
Předkládání žádostí končí 21. srpna 2020.

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA
Covid-Sport
Žádat lze v termínu 15. 6. - 31. 8. 2020. Podmínky a žádost naleznete zde.

 
Aktuální výzvy VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ
Cesty k integraci - podmínky naleznete zde.
Fond vzdělávání - podmínky naleznete zde.
 
Aktuální výzva NADACE VINCI V ČESKÉ REPUBLICE
Vinci se mobilizuje na podporu stran zapojených do boje proti koronaviru - podmínky naleznete zde.
  
 
PATRON DĚTÍ, Z.Ú.
Mimořádná pomoc rodinám v nouzi v důsledku koronavirové krize - podmínky naleznete zde.
 
 
TERA.CZ
Nabídka zvýhodněných notebooků a počítačů pro nadace a další NNO - informace zde.
 
 
NADACE ADRA
Fond jednorázové pomoci - informace zde.
  
 
NADACE ČEZ
Podpora regionů - podmínky žádosti a další informace naleznete zde.
Oranžové hřiště - informace zde.
 
 
NF SVĚTLUŠKA
COVID-19 – Rozšířená podpora jednotlivců v rámci grantového programu Člověk v nouzi
Podmínky a žádost naleznete zde.
Hlavního grantového řízení pro organizace na rok 2021 z veřejné sbírky Světluška
Podmínky a žádost naleznete zde.
Žádat lze v termínu od  7. 8. do 30. 9. 2020.

 
NADACE TEREZY MAXOVÉ
Krizový fond pomoci
Informace nalezenete zde.
 
GRANTOVÁ VÝZVA NADAČNÍHO FONDU HYUNDAI
Informace naleznete zde
Žádat lze v termínu od 17. 8. do 25. 9. 2020.

 

OPERAČNÍ PROGRAMY 2014 - 2020

Výzvy jednotlivých operačních programů na období 2014 - 2020.
Aktuální vývoj můžete sledovat zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

OP ZAMĚSTNANOST 2014–2020

Přehled výzev v OPZ naleznete zde www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz. Níže je přehled aktuálních výzev pro rok 2019.VÝZVA 101 OPZ

  • Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu
  • Platnost do 30. 06. 2021 23:59
  • www.esfcr.cz/vyzva-101-opz

VÝZVA 103 OPZ

  • Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze
  • Platnost do 30. 06. 2021 23:59
  • www.esfcr.cz/vyzva-103-opz

VÝZVY MAS

VÝZVA 047 OPZ

  • Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
  • Platnost do 31. 12. 2021 12:00
  • www.esfcr.cz/vyzva-047-op

 

 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.