Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Informace granty dotace úvodní obrázek

 Kde je možné žádat:

 

OPERAČNÍ PROGRAMY 2014 - 2020

Výzvy jednotlivých operačních programů na období 2014 - 2020.

Aktuální vývoj můžete sledovat zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy.

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Podpora sociálního podnikání

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

 

NADACE GCP

Grantový program je určen pro koncové příjemce - fyzické osoby (občany ČR) a pro projekty neziskových organizací. V jeho rámci mohou žadatelé zažádat o finanční příspěvky. Příspěvky nejsou určeny na úhradu nákladů běžného provozu.

 

NADAČNÍ FOND TESCO

  • Vy rozhodujete, my pomáháme – 5. kolo - https://itesco.cz/pomahame/
  • Uzávěrka pro přijímání žádostí 16. listopadu 2018.

Program společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco„Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci veřejně prospěšných projektů. Jeho cílem je zlepšit kvalitu života v ČR a podpořit udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit.

 

SPOLEČNOST DUHA, NADACE PRO DĚTI POSTIŽENÉ MOZKOVOU OBRNOU

NADACE ČEZ


NADACE VIA

RYCHLÉ GRANTY

Uzávěrka žádostí je každý první čtvrtek v měsíci. Můžete žádat o grant až 40 000 korun. Jde o program pro aktivní lidi a neziskovky, kteří se chtějí postavit něčemu nekalému, co se děje v jejich okolí (například podezřelé změny územního plánu, podezření z korupce na radnici, riziko zbourání architektonického skvostu apod). Výhodou je, že prostředky obdržíte relativně rychle. Projděte si další informace na stránkách programu.

ŽIVÁ KOMUNITA

Uzávěrka přihlášek je průběžná do vyčerpání financí. Můžete žádat o grant až 80 000 korun. Program je určen pro aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. Cílem programu je zkvalitňování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti. Bližší informace najdete na stránkách programu.

TECHSOUP

TechSoup Česká republika už od roku 2010 nabízí neziskovým a církevním organizacím a veřejným knihovnám získání softwarových i hardwarových darů za administrativní poplatek odpovídající zlomku tržní ceny produktů. Stačí jednoduchá registrace a během několika dnů můžete začít žádat o softwarové dary. Program realizuje sesterská organizace Sdružení Via. Další informace ZDE.


VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ


NADACE O2

 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.