Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Informace granty dotace úvodní obrázek

Kde je možné žádat:

FOND VYSOČINY - DOTAČNÍ PROGRAMY KRAJE VYSOČINA 

Veškeré podrobnosti o vyhlášených programech naleznete na webu Kraje Vysočina zde.

 

Znáte Akademii T-Mobile, která již sedmým rokem pomáhá neziskovým organizacím? Pokud ne, máte možnost se seznámit zde.
 
Aktuální výzvy Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové:
Program Senior - podmínky naleznete zde.
Program Paliativní péče - podmínky naleznete zde.
 
Aktuální výzvy Nadace Jistota Komerční banky:
výzvy a podmínky naleznete zde.

 

OPERAČNÍ PROGRAMY 2014 - 2020

Výzvy jednotlivých operačních programů na období 2014 - 2020.
Aktuální vývoj můžete sledovat zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy.

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

OP ZAMĚSTNANOST 2014–2020

Přehled výzev v OPZ naleznete zde www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz. Níže je přehled aktuálních výzev pro rok 2019.VÝZVA 101 OPZ

  • Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu
  • Platnost do 30. 06. 2021 23:59
  • www.esfcr.cz/vyzva-101-opz

VÝZVA 103 OPZ

  • Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze
  • Platnost do 30. 06. 2021 23:59
  • www.esfcr.cz/vyzva-103-opz

VÝZVY MAS

VÝZVA 047 OPZ

  • Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
  • Platnost do 31. 12. 2021 12:00
  • www.esfcr.cz/vyzva-047-op

 

 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.