Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Burza filantropie Třebíč 2018

bf_trebic_2018 1
bf_trebic_2018 3
bf_trebic_2018 4
bf_trebic_2018 5
bf_trebic_2018 6
bf_trebic_2018 7
bf_trebic_2018 8
bf_trebic_2018 9
bf_trebic_2018 10
bf_trebic_2018 11

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.