Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Burza filantropie 2018

Burza filantropie 4
Burza filantropie 8
Burza filantropie 11
Burza filantropie 13
Burza filantropie 1
Burza filantropie 2
Burza filantropie 5
Burza filantropie 6
Burza filantropie 7
Burza filantropie 8
Burza filantropie 9
Burza filantropie 10
Burza filantropie 11
Burza filantropie 12
Burza filantropie 13

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.