Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

09 - 15 listopad, 2020
10 listopad
11 listopad
12 listopad
13 listopad
14 listopad
15 listopad

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.