Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Kurz "Vedoucí dětského kolektivu"
neděle 28 duben 2019, 08:00 - 14:00
Shlédnutí : 384

rdmkv vdk2019

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.