Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Úvod do problematiky poruch autistického spektra, seminář
pondělí 03 prosinec 2018, 09:00 - 17:00
Shlédnutí : 399

Integrační centrum Sasov pořádá odborný seminář akreditovaný MPSV, týkající se problematiky poruch autistického spektra, Úvod do problematiky poruch autistického spektra.

Seminář je určen odborné i laické veřejnosti.
Místo konání: Telečská 7, Jihlava, 586 01.

Časový rozsah: 8 vyučovacích hodin.

Cena: 1 000,--Kč.

Pro závaznou rezervaci místa na kurzu, je třeba předem uhradit celý účastnický poplatek na č. ú. 2271106092/8040, a to do 26. 11. 2018.

Bližší informace a přihlášku naleznete na www.icsasov.cz

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.