Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Kurz "Hlavní vedoucí dětských táborů"
Od pátek 11 leden 2019 -  19:00
Do neděle 13 leden 2019 - 14:30
Shlédnutí : 434

rdmkv hvt2019

Místo Luka nad Jihlavou, školicí středisko ERUDITO

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.