Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Kurz zdravotník zotavovacích akcí
pátek 11 leden 2019, 19:00
Shlédnutí : 463

rdmkv zza2019

Místo Luka nad Jihlavou, školicí středisko ERUDITO

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.