Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Balkánský filmový festival
sobota 17 listopad 2018, 17:00
Shlédnutí : 317

balkansky film fest hb

Místo Klub OKO, Havlíčkův Brod

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.