Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Participace Romů: Možnosti zapojování Romů na lokální i celostátní úrovni, konference
středa 07 listopad 2018, 09:00 - 15:00
Shlédnutí : 335

Celodenní konferencí věnovanou participaci Romů ve středu 7. listopadu vyvrcholí roční projekt realizovaný Oblastní charitou Jihlava a podpořený Radou vlády pro záležitosti romské komunity a Fondem Vysočiny v rámci programu Prevence kriminality. Řeč bude o možnostech zapojování Romů do rozhodování o záležitostech, které se jich bezprostředně týkají, i o bariérách, které mu dosud brání.

Konference navazuje na roční projekt, jehož cílem bylo zmocňování zástupců romské komunity prostřednictvím série na míru sestavených seminářů a školení. Cílem bylo jejich aktivní zapojení do řešení problémů, se kterými se místní romská komunita potýká, včetně problémů, které souvisejí s prevencí kriminality. Projekt zrealizovala služba Terénní programy SOVY a kromě romských pracovníků a pracovnic jím byli podpořeni i aktivní Romové a Romky, kteří mají zájem na zlepšování vztahů mezi majoritou a romskou komunitou a na prosazování svých práv a zájmů.

Michaela Kulhánková, vedoucí TP SOVY, vysvětluje, co službu k realizaci projektu inspirovalo: “Již delší dobu jsme jako sociální pracovníci, kteří působí mimo jiné v romské komunitě, vnímali nedostatečné zapojování jejích zástupců do různých pracovních skupin a odborných platforem, které se situací romské komunity v Jihlavě zabývají. Zkoumali jsme proto bariéry, které většímu zapojování brání, a společně s lektory vyvinuli na míru sestavenou sérii školení a seminářů, jejichž cílem bylo zvyšování kompetencí Romů k tomu, aby se těchto platforem mohli účastnit.”

Terénní pracovnice Agáta Drevňáková k tomu dodává: “V romské komunitě je velký nevyužitý potenciál. Vnímala jsem to i sama na sobě. Díky školením s lektory, mezi které patřili David Tišer, Monika Mihaličková nebo Iveta Demeterová, jsme byli schopni identifikovat ty nejpalčivější problémy, které nás trápí, a najít způsoby, jak bychom se mohli aktivně zapojit do jejich řešení. Je to důležitý začátek a doufám, že v podobných aktivitách budeme pokračovat i do budoucna. Jedině s účastí Romů a Romek je totiž možné docílit sociální soudržnosti a přispět k vyššímu pocitu bezpečnosti Romů i Neromů v našem městě.”

Konference proběhne v jihlavském divadle DIOD. V dopoledním bloku účastníci vyslechnou příspěvky čtyř lektorů - Romů i Neromů, se kterými budou mít možnost i diskutovat, v odpoledním si pak díky praktickým workshopům vyzkoušejí, jak přistupovat k řešení problémů pomocí participace.

 

Místo DIOD Jihlava

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.