Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Vánoční prodejní výstava KLUBU V 9
pondělí 26 listopad 2018
Shlédnutí : 344

Plakát Klub v 9 vánoční výstava

Místo Knihovna M. J. Sychry, Žďár nad Sázavou

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.