Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Výsadba stromu republiky
neděle 28 říjen 2018, 14:00
Shlédnutí : 299

0001 7

Místo u svatého Jána, Vysoké Studnice

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.