Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Beseda na téma "Jak kompenzační pomůcky usnadňují každodenní život"
středa 24 říjen 2018, 13:00
Shlédnutí : 397

Document page 001 10

Místo Astra - denní centrum pro seniory, Školní 730, Humpolec

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.