Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Komunikace s dětmi, aneb výlet do světa dětí I.
středa 02 prosinec 2020, 15:30 - 17:30
Shlédnutí : 186

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.