Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Jdeme do toho. S odvahou.
středa 18 listopad 2020, 14:00 - 16:00
Shlédnutí : 152

Přijměte pozvání na se setkání u on-line kulatého stolu na téma „Co pro Vás AVPO ČR může udělat?


středa, 18. 11. 2020, 14-16 hod. - on-line, ZOOM

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR) připravila u příležitosti zahájení projektu „Posilováním kompetencí neziskových organizací k silné občanské společnosti“ setkání u kulatého stolu.

Setkání se zúčastní zástupci kraje Vysočina, zástupci AVPO ČR a zástupci neziskových organizací zejména z Kraje Vysočina. 

Hosté setkání: 
Ing. Petr Holý, oddělení regionálního rozvoje Kraje Vysočina
Monika Jindrová, ředitelka AVPO ČR
Marek Šedivý, prezident AVPO ČR
Aleš Mrázek, tajemník AVPO ČR
Hana Čepová, projektová manažerka AVPO ČR

Program setkání: 
Spolupráce s neziskovým sektorem - Ing. Petr Holý
Strategické plánování v NNO – Marek Šedivý
Vyvracení mýtů o NNO –  Aleš Mrázek
Představení AVPO ČR – Monika Jindrová
Představení projektu “Posilováním kompetencí neziskových organizaci k silné občanské společnosti“ – Hana Čepová
Diskuze

Setkání je určeno pro zástupce neziskových organizací. Není potřeba být členem AVPO ČR. 

Přístupové údaje na on-line setkání Vám budou zaslány po přihlášení. Jednoduchý formulář pro přihlášení vyplňte prosíme ZDE.
Informace o projektu na www.avpo.cz/sodvahou.

avpo grant

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.