Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Muzikoterapeutické techniky jako nástroj relaxace, psychohygieny a prevence syndromu vyhoření, seminář s akreditací MPSV
pondělí 05 říjen 2020, 09:00 - 17:00
Shlédnutí : 181

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.