Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Mladí umělci pro radost seniorům
Od úterý 01 září 2020
Do středa 30 září 2020
Shlédnutí : 214

vystava zdar

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.