Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Othello
pátek 26 červen 2020, 10:00
Shlédnutí : 191

V rámci festivalu Parrésia vystoupí v Horních dubenkách


divadelní soubor Drak n Roses.
Hrají: Richard Dračka a Jan Růžička

Místo konání: prostranství pře kostelem v Horních Dubenkách.
Více informací o programu naleznete zde.

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.