Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Vylévání studánek, folklórní slavnost
neděle 07 červen 2020, 12:00
Shlédnutí : 160

kremesnik 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.