Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Noc sokoloven
pátek 12 říjen 2018, 16:30
Shlédnutí : 236

12. 10. 2018TJ Sokol Moravské Budějovice 1

Místo TJ Sokol Moravské Budějovice

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.