Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Čistá Vysočina 2020
Od pondělí 06 duben 2020
Do neděle 19 duben 2020
Shlédnutí : 216

12. ročník největší dobrovolnické akce v Kraji Vysočina odstartuje 6. dubna. Přihlášky je třeba zaslat již nyní, nejpozději do konce února.

Vloni sebrali tisíce dobrovolníků z naší přírody na 101 tun odpadu.

Harmonogram akce:
1. 1. - 29. 2. 2020 - příjem přihlášek
30. 3. - 3. 4. 2020 - vyzvednutí pytlů na kontaktních místech
6. 4. – 19. 4. 2020 - sběr odpadu

Další informace včetně přihlášky naleznete zde.

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.