Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Valná hromada KOUS Vysočina 2020
pondělí 27 leden 2020, 15:00 - 17:00
Shlédnutí : 155

Valná hromada KOUS Vysočina, z. s. se koná v pondělí 27. ledna 2020 od 15.00 hodin v místnosti B 03.16 Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.

Valná hromada se uskuteční pod záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavla Fraňka. 

Program valné hromady: 

1. Schválení programu VH
2. Zpráva o činnosti KOUS Vysočina
3. Zpráva o činnosti dozorčí rady
4. Zpráva o hospodaření spolku
5. Představení Akademie KOUS
6. Poradenský a informační servis pro NNO
7. Sdružené nákupy pro NNO – informace
8. Projektová a fundrasingová činnost KOUS Vysočina
9. Představení projektu SOS LES
10. Diskuze, různé

Přihlášky online zde.

Těšíme se na vás!

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.