Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Týden nízkoprahových klubů - NZDM Spirála Pacov
sobota 28 září 2019, 14:00
Shlédnutí : 258

Přijďte zažít pouť jinak.

spirala pacov 1 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.