Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Kosení louky na Mrzatci 2019
sobota 22 červen 2019, 08:00
Shlédnutí : 44

mrzatec

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.