Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Akce cihla v Třebíči
Od středa 05 červen 2019
Do sobota 13 červenec 2019
Shlédnutí : 517

Oblastní charita Třebíč zahájí 5. 6. 2019 14. ročník sbírky AKCE CIHLA na podporu lidí s mentálním a kombinovaným postižením, o které se stará ve stacionáři Úsměv. Cílem letošní sbírky je shromáždit peníze na zakoupení a zabudování zvedacího zařízení do devítimístného automobilu k usnadnění nástupu dospělých osob s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, a na provoz Stacionáře Úsměv Třebíč na ul. Gen. Sochora 705 v Třebíči.
Sbírka na stanovištích se koná v určených dnech v červnu a červenci v Třebíči, a také v Moravských Budějovicích. Posledním dnem, kdy bude možno na stánku přispět, bude sobota 13. 7.

Přispět lze také přímo na účet: 2648138319/0800 u České spořitelny.

Děkujeme všem, kteří podpoří nový ročník sbírky AKCE CIHLA.

akce cihla

Více informací na www.trebic.charita.cz 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.